1800-talets Göteborg

Å den nya turistleden

”Å den nya turistleden, som Göte­orgs turistförening gifvit anvisning på var i söndags af föreningen anordnad en färd, hvari deltogo så väl herrar som da­mer. Färden gick först med Boråsbanan till Räflanda station, där skjutsar väntade. Rast gjordes vid Hellingsjö gästgifvaregård, hvarest frukostmiddag åts. Se­dan fortsattes med skjuts till Sätila kyrka, hvars takmålningar beskådades, och till Sätila sund, där ångbåten “Isa“ väntade för att öfverföra turisterna till Fjärås bräcka. Uppehåll gjordes vid Eskekärr, konsul Röhss’ jaktslott, hvars egare deltog i färden och i slottet bjöd samtlige delta­garns på champagne. Efter en halftimmes promenad öfver Fjärås bräcka tog man vid Fjärås station kurirtåget till Gö­teborg, dit man anlände kl. 7,15 e.m., tacksam mot Turistföreningen för en be­haglig och väl anordnad lustfärd.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 september 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Sätila kyrka.