1800-talets Göteborg

Skarins häst hugger igen!

Den 22 augusti kunde du här läsa om Skarins häst som var en fara för den som kom för nära, nu har hästen åter varit i farten och bitit en bokhållare. ”Åkaren Olaus Skarin, hvilken af poliskammaren ålagts att, vid vite at 60 kr. halva en häst, som vid flera tillfällen bitit personer, försedd med munkorg, dömdes att utgifva detta vite enär hästen vid ett senare tillfälle bitit en bokhållare, som därjemte skulle af Skarin erhålla 15 kr. i ersättning for sveda i och värk m. m.  ” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 september 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Nya Hisingsbron 1915.