1800-talets Göteborg

Knifskärning i Kungsparken

”I förgår afton vid half 10-tiden kommo bröderna, månadskarlen Oskar Jons­son och rörläggaren Herman Jonsson bo­ende i huset n:r 46 vid Vasagatan samt förre månadskarlen Gustaf Eriksson bo­ende n:r 5b vid Karl Gustafsgatan i ordvexling med ett par okända uniformsklädda artillerister som de mötte i Kungsparken. Snart blef det slagsmål af, då Oskar J. med ett skärande vapen blef skuren i venstra sidan af hufvudet och i nacken samt Eriksson i halsen.

Polisen har nu lyckats upptäcka våldsverkarne.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 september 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vallgraven och Kungsparken väster om Kungsportsbron. I fonden Hagakyrkan och Skansen Kronan, år 1890.