1800-talets Göteborg

Eld!

”Eld utbröt i går afton vid ½ 8-tiden i tredje våningen i huset n:r 13 vid östra Larmgatan.

Elden som härledde sig från en starkt uppeldad strykugn och antände i imrören befint­ligt sot släcktes inom kort af husets folk, in­nan brandcorpsen framkom till platsen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 september 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Från Östra Larmgatan, år 1907.