1800-talets Göteborg

Pojke överkörd av kolvagn

”Öfverkörd och svårt skadad blef i går afton klockan 7,15 styrman Söder­bloms 7-årige son Vilhelm Henrik Verner bo­ende nr 41 vid Fjerde Långgatan.

Gossen hade i sällskap med stora massor af barn sprungit efter brandcorpsen som kom hemkörande från eldsvådan vid Karl Johansgatan. Å Tredje Långgatan kom härvid ett arbetsåkdon (antagligen en kolvagn) körande från motsatt håll. hvarvid gossen Söderblom blef af detsamma öfverkörd . Körsvennen vände genast åkdonet och körde i skarpt traf in på Vermlandsgatan samt lyckades und­komma.

Den skadade blef genast i droska afförd till Sahlgrenska sjukhuset, där han fortfarande vårdas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 september 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Tredje Långgatan österut, ca 1901-02.