1800-talets Göteborg

Häst i sken på Kungstorget

”I sken å Kungstorget råkade igår mid­dag en häst, som lemnats utan tillsyn af hustrun Albertina Charlotta Bengtson från Örgryte. Dju­ret blef fasttaget å Bazargatan samt hade under det vilda loppet blifvit skadad i bakbenen, hvarjemte fordonet ramponerades.

Hustrun Bengtson kommer för sin försumlighet att åtalas inför polisdomstolen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 september 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kungstorget, del av norra sidan mot väster, år 1901.