Göteborg för 120 år sedan

Till Nordpolen — under vattnet!

En något uppseendeväckande artikel fanns införd i Göteborgs Aftonblad den 28 september 1896, en fransman kritiserade Andrées planer på en tur med luftballong till Nordpolen, istället föreslog han en resa med en u-båt!

”En fransman G. L. Pesce. föreslår i Revueé scienlifique på fullt allvar att man skall söka nå Nordpolen i undervattensbåt. För­fattaren börjar sin långa artikel med en längre kritik af Andrées plan, som han finner allt för dumdristig. Sedan verkli­gen praktiska undervattensbåtar numera, tack vare i synnerhet amerikanarne, kon­struerats, anser han vägen under vattnet vara den allra säkraste. Nuvarande un­dervattensbåtar kunna sänka sig 25 å 50 meter under vattenytan och sålunda kom­ma fram under isen; där det är öppet vatten, kunde de gå i vattenytan. Om så behöfdes, skulle de som en torpedbåt också kunna spränga isen med dynamit. Författaren tillägger:

— Förmodligen blir det svenskar, norr­män eller ryssar, som komma att verklig- göra denna plan. Det är ju från Norden ljuset nu en tid kommit till oss.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 september 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur: Photo – ” GOUBET II” sous marin 1895.1902.