1800-talets Göteborg

Ovanligt villebråd

”En fjällräf sköte i förgår på Hisingen i trakten af Arendal af hr J. E. Österberg härifrån staden. Det skjutna exemplaret är en gammal hane. Färgen är under helt hvit och på ryggen ljust gråblå.

Fjällräfvar hafva då och då vintertiden fällts på Hisingen, men det är egendom­ligt att en dylik redan nu lemnat sin bo­ningsort i norska fjällen och ströfvat så långt söderut. Äfven är det egendomligt, att det är just på Hisingen dessa räfvar i de flesta fall fällts i denna trakt af lan­det.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 september 1896)

Bilden är hämtad från Digitalt Museum: Fjällräv i vinterdräkt. Bullaren 1863.