”För många teaterbiljetter voro i söndags sålda vid föreställningen af Blaaches “Järnbäraren“ å arbetarefö­reningen.

Då i salongen och läktarne enligt besiktningsinstrumentet ej få inrymmas fler än 600 personer, hade i söndags insläppts ej mindre än 734. Snickaren Karl Lindberg som förestår teaterföreställningarna i fråga var i dag inkallad inför poliskammaren, som nu ånyo resolverade att hädanefter högst 500 personer finge insläppas till dylika föreställningar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 oktober 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Arbetareföreningens lokaler, år 1900.