”Ett tillbud till en svår olyckshän­delse inträffade i går e. m. å härvarande statsbangård, i det att vid persontågets afgång kl. 2.25 en bromsare C. Torin, som på bangården var på väg till hemmet, var nära att bli öfverkörd. Då han nemligen skulle vi­ka ur ett spår, som skulle passeras af person­tåget, observerade han ej att å ett strax in­till löpande spår ett vexeltåg kom framrusande. Detta tågs lokomotiv stötte till Torin så att han föll framstupa, lyckligtvis dock åt sidan, så att han ej kom under lokomotivets hjul, utan erhöll endast ett par kontusioner i hufvudet och ena sidan. Han upptogs sanslös och fördes i droska till Sahlgrenska sjukhu­set för erhållande af vård.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 oktober 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs centralstation, troligen 1884.