”Exercis med brandcorpsen har pågått vid Stora teatern sedan kl. 3/4 11 i förmiddags. Två sprutor hafva varit ute med fullständig uppsättning af man­skap och materiel. På samma gång har företagits en genomgripande besiktning af teaterbyggnaden. Slangar hafva dragits genom korridorerna, ända upp till taket där brandsoldater stodo och sprutade, brandstegar restes, och från reservutgångarne på tredje raden åkte man efter man ned i räddningssäckar. Alla ledningar undersöktes noga.

Mycket folk var i rörelse för att åse den vackra exercisen. Någon sådan har ej egt rum på tre år.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 oktober 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stora Teatern på 1860-tal. Teaterbyggnaden uppförd 1859. Teatern till en början ett aktiebolag, som gick i konkurs och köptes 1871 av fabrikör August Ringnér.