”I lördags gick af stapeln en förut omta­lad lastångare, bestäld af bruksegaren C. E. Hæger å Lilla Edet och afsedd till transporter för Lilla Edets pappersbruks fabrikat m.m. Ångaren, som är 92 fot lång, är äfven särskildt konstruerad och starkt bygd för isbrytning. Å den bädd, som ofvan nämnde ångare lemnat, kommer att uppsättas spanten till den nya Hallandsångaren, som beställts vid verkstaden. Spanten till densamma äro redan färdiga. En pråm med kanaldimensioner och afsedd att för Bröderna Sandbergs räkning föra olja från firmans oljecistern vid Käringberget till de nya likaledes af firman uppförda oljecisternerna i Motala, Jönkö­ping och Karlstad m. fl. ställen, kommer i dagarne att levereras. Pråmen kan inrymma 320 tons olja.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 oktober 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto från pansarbåten Niords sjösättning på Lindholmens varv 1898 30/3.