1800-talets Göteborg

Direkt telefonlinie Karlstad — Göteborg

”En direkt telefonlinie Karlstad — Göteborg kommer att öppnas 15 dennes — säkerligen en mycket ange­näm underrättelse för de talrika affärs­män m. fl. härstädes, som snart sagdt dagligen behöfva samtala med den stora handelsstaden, skrifver “Nya Vermlands Tidningen“. Den nya linien, lagd vester

om Venern öfver Seffle och Amål, är, som sagdt, direkt utan mellanstationer.

Om framdeles Seffle och Åmål komma in i rikstelefonnätet, så skall detta ske me­dels särskild linie till Karlstad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 oktober 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum: ”Väggtelefonapparat av 1896 års mod. 20 st. gjorda till 1897 års utställning enl verkm Krusell.”Tillverkare:Telefon AB L.M. Ericsson.