”Hotell Kung Karl beläget i hör­net af Köpmans- och Nils Ericsonsgatorna således i omedelbar närhet af statens järnvägsstation, har i dag öppnat sina portar för den resande allmänheten.

Hotellet, som eges af herr Joh. A. Holmdahl, äfven egare till Hotel Royal, arren­deras af herr I. F. Söderström, som under 14 år varit innehafvare af det forna “Hotell Kung Karl“, numera omdöpt till “Hotel du Nord“.

Hotellet har uppförts af byggmästare Abra­ham Pehrsson, målningsarbetet utförts af fir­man “Måleribolaget S.A. Wahlström“, tapetserarearbetet af firman “Oscar Holmbergs Efterträdare”, elektriska belysningen at Edvin Andren & komp.

I hotellet finnas 50 i utstyrsel och möble­mang eleganta rum fördelade i olika våningar, mellan hvilka samfärdseln lätt och beqvämt sker medels en af ingeniör Rudolf Landén uppsatt elektrisk personhiss.

Lägg härtill att hotellet är försedt med egen badinrättning för kalla och tempererade bad och dusch och att de resande icke behöfva i hotellets hemtrefiiga matsal sakna sin lilla “snapps“, så kan hotellet med rätta inregistre­ras bland vår stads förstklassiga.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 oktober 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hotel Du Nord, tidigare Hotell Kung Karl.