”För dem hvilka i går afton vid 10-tiden passerade Nya Alléen syntes å flera soffor därstädes hvita visitkort som stucko bjert af i mör­kret, Första tanken var naturligtvis den att någon qvarglömt eller tappat desamma. Och som vi lite hvar äro i besittning af en viss portion nyfikenhet, måste man naturligtvis stanna och titta på korten. Vid närmare granskning upptäckte man att korten voro adresskort, hvilka re­kommenderade en firma i benägen hogkomst!

Sens moral: Det är ändock bättre att annonsera i tidningarna. Då hade vi i denna notis utsatt firmans namn.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 oktober 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Dicksonska villan, senare Margaretaskolan, norra sidan mot Nya Allén och entrén.