”De afgiftsfria baden för folkskolebarn ha nu åter börjat i Renströmska badanstalten och begagnas flitigt i synnerhet af gossafdelningarne. Badningen sker, i enlighet med därför verkställda klassuppdelningar, alla söckendagar kl. 10—12 f. m. utom onsdag och lördag. Antalet badande uppgår till 3- à 400 i veckan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 oktober 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Svartvitt foto visar fasaden på Renströmska badanstalten, taget från Norra Allégatan.