1800-talets Göteborg

Stenkastning på Carl Gustafsgatan

Ӂnyo stenkastning. Vid 6-tiden

i går eftermiddag inkom i porten af huset n:o 67 vid Carl Gustafsgatan en som det kunde tyckas mörkklädd, skägglös karl och inkasta­de en sten genom ena rutan öfver dörren till Augusta Jonssons handelslägenhet. Stenen gjorde dock ej stor skada. Flera personer voro vid tillfället i boden, och lärer stenen, som väger 6,s kilo, passerat nära hufvudet på en af dem.

Tvenne polismän anmodades genast taga kännedom om det skedda.

Tvenne mindre gossar vid 10 å 12 års ål­der bevittnade händelsen.

Tio minuter innan stenen inkastades lära tvenne män inställt sig, af hvilka den ene — mörkklädd, med obehagligt utseende, försedd med mörk skäggbotten i synnerhet å kinderna och å öfverläppen, stora mörka ögon, långlagdt ansikte, stora röda läppar och af me­dellängd, halfnykter samt med mycket trot­sigt beteende — inkom i handelsboden i och för köp af iskällardricka, därvid han ej ville lemna säkerhet för tomflaskorna.

Kan hända samma lymlar här varit fram­me, som under sistlidne söndags morgon in­kastade en större sten genom dörrfönstret till den i hörnet af N. Hamn- och Smedjegatorna belägna Amerikanska cigarraffären.

För öfrigt är stenkastning å Carl Gnstafsgatan nu för tiden en omtyckt sport. Pojkar samlas ofta i portgångar för att bombardera de å trottoirerna passerande, i synnerhet qvinnor, med småsten.

Naturligtvis sker intet ofog så länge uniformerad polis finnes i närheten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 oktober 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Karl Gustavsgatan på 1910-talet.