1800-talets Göteborg

Musik, Gellrichska kapellet

”Gellrichska kapellet, som på genomresa några qvällar konserterat å Lorensbergs konsertsalong, gifver i morgon sin sita konsert härstädes.

Då kapellet uteslutande består af framstående förmågor samt direktör Gellrich från föregående konserter gjort sig väl känd och omtyckt af publiken härstädes, så lära nog hans många vänner icke för­summa att begagna dessa två aftnar för att ånyo få höra det utmärkta kapellets prestationer.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 oktober 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lorensbergs restaurang.