1800-talets Göteborg

Redlöst berusad qvinna

”En redlös berusad ung qvinna anhölls i går afton vid 10-tiden i Nya Allén i närheten af Rosenlundsbron. Un­der det hon uppgaf de ohyggligaste skrik och rop, blef hon at två konstaplar och två civila personer inburen å Haga vaktkontor.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 31 oktober 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hvitfeldtsplatsen, 1901.