”Å Stora teatern gifves fredagen den,6 november kl. ½ 8—1/211 e. m.

festföreställningen till firande af Gustaf Adolfs dagen. Därvid komma att gifvas: Fe touverturs skådespelet “Siri Brahe och Johan Gyllenstjerna“ samt en scenisk epilog “Mor­gonen vid Lützen“.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 november 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kungsportsbron och Stora Teatern.