1800-talets Göteborg

Ett lik påträffades

”Ett lik af en okänd arbetsklädd per­son anträffades igår vid 1/2 5-tiden på e. m. af tre stufveriarbetare, då de voro sysselsatta med draggning efter trävirke i el fv en midt for Gam­la Järnvägskajen.

Torparen Johannes Thorsson från Stödalen i Frölunda har i liket igenkänt 8in sedan 17 sistl. oktober saknade son, arbetsförmannen August Thorsson född 1855 och på senaste tiden boende med hustru och sex barn å ofvannämnda torp.

Nämnda dag hade han gått in till Göteborg för att hemta medicin åt sin hustru som under ett års tid varit sängliggande sjuk i kräfta. Familjen är i ytterst torftiga omständigheter. Poliskammaren förordnade i dag att liket skul­le obduceras.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 november 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hamnen, utsikt mot Sannegårdshamnen. T.v. badhus vid Sågen, 1890-talet.