Djur & natur

”Rävjakt” vid Skår och Lagklarebäck

”Jaktridt företogs i går af ett tjugu­tal ryttare öfver Skårs och Lagklarebäcks egor. Jakten leddes af löjtnant Croneborg och var mycket lyckad och intres­sant. Terrängen var utmärkt och hindren många och omväxlande. Efter en galopp af omkring 8,000 meter eröfrades segertecknet af hr Carl O. Wijk, ridande halfblodsstoet “Strix“. Som räf red hr Emil Haglund.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 november 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum: Det enda som finns kvar av Lackarebäcks gård är ett gult boningshus från 1700-talet med brutet tak. Det var en av de två flyglarna till huvudbyggnaden. På 1300-talet tillhörde Lackarebäck kyrkan. Från 1600-talet och framåt var det en högreståndsgård. På 1870-talet var det plantskola och park. I slutet av 1800-talet brann huvudbyggnaden ned.