”Att eld brutit ut i huset n:r 2 vid Postgatan befarades i går afton af där boende personer på den grund att rök trängde upp i tredje våningen från i vå­ningen under. Efter mycket sökande efter rökens ursprung märkte man, att den härledde sig frän en kakelugn i grosshandlare Hj. Bratts kontorslokal i andra våningen. En städerska hade i kakelugnen satt in ved, som fattade eld, och då spjellet ej var draget och ingen fanns i lokalen, brann veden ner hvarvid röken tog vägen ut i rummet och därifrån trängde upp i tredje våningen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 november 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Postgatan, emigranters ankomst till Cunard Liniens kontor. April 1912.