”Firman J.A. Wettergren & Co. (hr Fredrik Holm) härstädes, en bland de största i sitt slag i norden, lägger f. n. vid Stigbergtliden grund till en större affärsbyggnad, som uteslutande kommer att användas för firmans kappaffär. Byggna­den uppföres i 6 våningar mot Stigbergsliden och 5 mot Nya Skeppsbrokajen. Hvardera facaden får den ansenliga läng­den af 44 meter.

Arbetet utföres af byggmästare F. O. Peterson.

Nästa höst skall denna storartade bygg­nad vara färdig.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 november 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Wettergrens Kappfabrik, Stigbergsliden 5, broderiavdelningen, 1901.