”Raset vid Säfveån 16 sistl. okt. hade enligt den i gårdagens nummer om­nämnda rapporten en längd af tjugu me­ter samt sträckte sig från ångslupsbryggan vid Qviberg uppåt ån. En del af vägen, som ledde till bryggan följde med i raset.

Orsaken kan, enligt ingeniör Blidbergs åsikt, härledas dels från strandbankens naturliga beskaffenhet och dels från den ovanligt regniga hösten.

För att motverka vidare ras förordas i rapporten, att stranden förses med en en­kel skoning af trä, och att täckdikenas utlopp i ån erhålla en ändamålsenlig an­ordning.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 november 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Parti av Säveån 1916. T.h i bakgrunden landeriet Marieholm.