Kyligt väder med mycket snö i delar av landet har vi haft i november 2016 och många spekulerar kring den kommande vintern, inte mycket har därmed ändrat på 120 år – jämför själv med dagens utdrag ur Göteborgs Aftonblad från 1896.

”Skarp vinter är det vara bäst att bereda sig på under denna vinter. Redan nu meddelas från flera håll i landet om bister köld, i Nerike och Vermland t. ex. nära 17 grader under ett par nätter. Åar och trängre farvatten äro däruppe redan tillfrusna och den jemförelsevis rikhaltiga snömängd, som redan kommit, har naturligtvis bidragit att i hög grad afkyla vat­tenmassorna. Just det att kölden och snön begynt så tidigt som i förra hälf­ten af november plägar utgöra ett säkert tecken på en äkta nordisk vinter.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 november 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hus vid på södra sidan i korsningen nuvarande Engelbrektsgatan/Götabergsgatan och öster om fd landeriet Götaberg. Till höger i bild, syns husen som tillhörde smeden C. H. Anderssons verksamhet. C H Andersson lämnar Engelbrektsgatan 1902 och flyttar till Kyrkogatan 1. Husen rivs 1902. Bilden är från 1880- eller 1890-talet.