”Å Valands restaurant bjudee nu 4 aftnar i veckan på instrumentalmusik under anförande af kapellmästaren 0. Damme. Vi ha särskildt ombedts påpeka att konserterna hädanefter ega rum på tisdagar, onsdagar och torsdagar 8—half 12 på qvällen samt söndagar 7—half 12 i den trefliga festivitetsvåningen. Den ge­digna repertoiren samt det ypperliga sam­spelet i den i akustiskt hänseende för­träffliga lokalen bidraga till att prestatio­nerna vederbörligen senteras af den tal­rika intresserade publiken.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 november 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Valand 1890.