”Sista veckan förevisas de afrikan­ska eld-menniskorna i huset n:r 25 Kyrko­gatan, d. v. s. till och med om söndag, då de afresa från staden.

Allmänheten torde alltså ej försumma att få se deras prof på eldslukning, dans på glödande järn, nedsväljning af smält bly, allra helst som entréen nedsatts till endast 25 för äldre och 10 öre barn.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 november 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kyrkogatan 25 år 1976.