”Skaraborgs läns hushållningssällskap har på sammanträde i går i Skara beslutit lemna sitt hushållningssällskap i uppdrag att med friherre Dickson i Göteborg, hvilken, som bekant, förklarat sig villig att lemna 400,000 kr. som förlag till uppförande af ett slakthus i Göteborg, upprätta defini­tivt kontrakt för uppförande af slakthusetablissementet, dock under vilkor att säll­skapet icke utsättes för ekonomisk risk eller förlust.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 november 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bild över slakthusområdet, med byggnader och inhägnader med djur. Mitt i bild, uppställningsplats med kärror. 1910-talet.