Två notiser ur tidningen den 10 december:

”Julmarknaden har redan börjat något. Man hoppas i år få mycket bättre julmarknad än i fjor. Tiderna äro också otvifvelaktigt mycket bättre. Köplust och köpförmåga äro betydligt större.”

”Luciafester gifvas om lördag qväll af icke minre än fyra sällskap, nemligen S.H.T., Smålands gille, T.G. och W:6.”

(Ur: Göteborgs Aftonblad 10 december 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Julgransförsäljning på Järntorget. Fotografi från 1909 av Aron Jonason.