”Från kajen vid Norra Hamngatan ned i kanalen ramlade i torsdags e.m. arbetaren Frans Oskar Petterson som vid tillfället var försedd med bastant ”florshufva”. Han blef lyckligt uppfiskad och affördes till polisstationen. ”Florshufvan” kostade honom tio kronors böter” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 december 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gustav Adolfs torg, sydvästliga hörnet och skutor i Stora Hamnkanalen 1890-talet?