”Stadsmäklaren Robert von Holten hade till åtal angifvit. Al­fred Simonsson i Kalfsand för det han en dag under sommaren inkommit i von Holtens bo­stad å Kalfsund samt i grofva ordalag och under hotelser begärt få träffa von Holtens son, och genomsökt samtliga rummen då han af fru von Holten, som vid tillfället jemte en piga varit ensam i bostaden, underrättats om att sonen icke vore hemma; för berörda för­farande dömdes svaranden att böta 20 kr.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 december 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bilden visar Spannmålsgatan 6-9 omkring år 1900. 1896 bodde Robert von Holten på Spannmålsgatan 7.