”Vid Lindholmens mekaniska verkstad står nu på stapelbädd en ny, af Halländska ångbåtsaktiebolaget beställd ångare samt en isbrytare för re­deri i Astrakan.

I denna vecka sträckes kölen till den nya, af regeringen vid Lindholmen beställda pansarbåten ”Niord.

Flere fartyg ha redan kommit till verkstaden för att gå i vinterqvarter och för att undergå större och mindre omfattan­de reparationer.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 december 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum:

Fartyg: NIORD

Bredd över allt 14,77 meter

Längd över allt 86,3 meter

Rederi: Kungliga Flottan, Marinen

Byggår: 1898

Varv: Lindholmens Verkstad