”På Slottsskogsdammen står isen spegelklar efter nattens frost. En hel veckas töväder har icke förmått göra bresch i ishöljet, som är tillräckligt starkt att bära huru stort tilllopp af besökare som helst. Det artar sig nu så, att söndagen, då ledig tid står bäst till buds, äfven denna vecka blir allmän skridskodag för ungdomen, som antagligen med glädje förnimmer att det uppfriskande nö­jet så hastigt lefvat upp igen. Musik utföres i parken kl. 1 midd. och å isbanan från kl. 6 e. m. under morgondagen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 december 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Parti från Slottsskogen, (1903?)