”Smålands gille firade i lördags afton sin sedvanliga Luciafest å Frimurare­logens festivitets våning.

Efter det ordföranden d:r Nilsson helsat de närvarande hjertligt välkomna och sedan val af styrelse — d:r Johan Nils­son, ordförande, d:r Manne Bergengren, v. ordförande, och G. F. Petersson, sekreterare — musik- och festarrangörer egt rum, vidtog ett synnerligen angenämt samqväm. Under tonerna af en anslående, gillet tillegnad marsch, intågade sällska­pet i matsalen där en splendid supé intogs.

Härefter följde i stora salen “nachspielet med smålandshistorier, en särskildt för dagen skrifven ej illa hopkommen liten Luciapjes, klingande och vackert sjungna mansqvartetter under Josua Andris ledning, tal i långa banor m. m.

Det var årets sista “herredag“, som på detta sätt firades, och allmänt var man ense om att det var en af de mest lyc­kade som egt rum under det gångna året.

Flere nya medlemmar vunno vid lör­dagens samqväm inträde i gillet, som visar stor lifaktighet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 december 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 14 december 1896.