”Angående eldsvådan i förgår i huset n:r 18 vid Albogatan hölls i dag på e. m. förhör inför poliskammaren. hvaraf framgick att en brinnande fotogenlampa stått på en trätrumma i tvättstugan endast en l/s me­ter från taket, hvari en bjelke blifvit antänd på nedra sidan. Äfven en del sågspån i trossbottnen hade antändts.

Fastigheten (2 byggnader) är försäkrad i bolaget Svea för 32,000 kr. Skadan är ännu ej värderad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 december 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Albogatan, bilden är ej daterad.