”Göteborgs Jultomte”, herr CR A:son Fredbergs välkända tidning, har utsändt sin 6:e årgång. Tidningen presenterar sig i år i en elegantare utstyrsel än förut och särskildt är det den vackra nya titelvignetten som genom sin lokala ton tilldrager sig upp­märksamhet.

Tidningen lemnar nu som förut riktigt fina bilder till årskrönikan — icke mindre än 21. Af dessa må nämnas porträtter af alla Göte­borgs riksdagsmän från årets valrörelse; P. Em. Lithander; under året döde Göteborgske industrimän: grossh. Ed. Delbanco och byggmä­stare A. Krüger, direktionens för Ålderdomshemmet ordförande A. E. Seaton, det nya Ålderdomshemmet vid Slottsskogen. det gamla Fattighuset och Fattighuskyrkan, Göteborgs äldste domare rådman E. F. Kullman, bilder från teatern m. m.

Texten är rik och omvexlande. Främst märkes en uppsats ”Tomtarne och den heliga elden” af docent O. E. Lindberg, vidare en längre dikt ”Hvad hafvet tog” och en intres­sant uppsats: ”De fattiges tempel och De ål­driges palats”, minnen och hogkomster från det gamla Göteborg at C. R. A. Fredberg, ”Från årets valrörelse”, ”Motsatserna i själen“, dikt af Lorenzo ii Magnifico, ”Skämthistorier” efter Fritz Reuter, en skiss, biografier, ett kåseri: ”När Li-Hung-Chang gästade Göteborg af C. R. A.

Priset på den vackra, omvexlande, 16 sidor stora tidningen är endast 15 öre, ett i san­ning sjungande pris.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 december 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Wikipedia: C.R.A. Fredberg.