”Öfverkörd af bantåg. Under pågående vexling med godståget n:r 7 från Göteborg blef i onsdags afton vid Almedals station arbetaren A. P. Eriksson från Bollebygd öfverkörd. Tåget gick öfver ena benet hvilket totalt krossades. E. transporterades genast vid full sans till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Han torde sjelf ha varit vållande till olyckan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 december 1896)

I en notis berättades även om den ganska begränsade utvandringen denna dag.

”Utvandringen. Med ångaren “Romeo, som afgick härifrån i dag på e. m. följde 6 svenska emigranter, hvilka öf­ver England skulle begifva sig till Ame­rika.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 december 1896)

Bilden i sidhuvudet här hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Almedals fabriker