”De strandade ångarne ”Volo” och ”Hypatia”. Den förra som strandat vid Hönö ligger helt nära land med fören jemt med vattenlinien och akterdäcket omkring 3 á 4 fot öfver densamma.

Bergningsångarne ”Kattegat” och ”Öresund” äro nu sysselsatta med att lossa lasten som består af omkring 1200 tons styckegods och kol.

”Hypatia” som grundstött mellan Rörö och Marstrand står med fören högt uppe på grundet och aktern 1 á 2 famnar under vattnet. Under det ”Volo” står nästan rätt, ligger ”Hypatia” så mycket åt styrbords sida, att man ejkan stå på backen. Bergningsångaren ”Fredrikshavn” har ankommit till Källöfjorden och är ännu sysselsatt med förberedelser till bergningsarbetet.

Ångaren ”Vira” gjorde i går en lusttur härifrån Göteborg ut till de strandade ångarne, hvarvid omkring 180 passagerare medföljde. ”Vira” som afgick härifrån vid kl. 10.30 f.m. återkom hit kl. 3.15 på em.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 januari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum: Bärgningen av Hypatia.

hypatia_lanspumpning
Länspumpning av Hypatia, bilden är hämtad från Digitalt Museum.