Ur: Göteborgs Aftonblad 30 januari 1897
Ur: Göteborgs Aftonblad 30 januari 1897

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto av Vallgatan 24 1953 innan det nuvarande huset uppfördes 1954. Då omvandlades Vallgatan 22-24 till Meeths varuhus efter ritningar av arkitekt G Hoving. År 1980 byggdes huset om till lokaler för Göteborgs universitet, därefter har det genomgått ytterligare ombyggnad. (Lönnroth, s. 233)

Referens:

Lönnroth, Gudrun (red.), Hus för hus i Göteborgs stadskärna, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg, 2003