1800-talets Göteborg

Slottskogsparkens kälkbacke

”Då vanliga körvägen (s. k. Walhallavägen) från par­ken till Majorna och Klippan, vintertiden användes som kälkbacke och därför ej kan trafikeras med åkdon, är numera så ordnadt att åkande från Majorna som önska tillträde till parken, kunna befara såväl ridvägen förbi Ekonomibyggnaderna som jemväl nyanlagda körvägen förbi plantsko­lorna till nya parkvaktarebostaden vid Djurgårdsvägen.

Kälkbacken i Slottsskogen

anlitas f. n. mycket flitigt. Å densamma har under den närmaste tiden abonnerats för följande dagar:

Den 1 sällskapet I. W.; den 2 G. W. K. och ett officerssällskap; den 3 G. G. F.; 4 G. K. K. (Göteborgs kälkbacksklubb, som räknar ett 70-tal medlemmar); 5 G. G. S.;6 G. A. och ; 7, 8 och 9 privatsällskap; 10 G. G. F.; 11 G. K. K.; 12 K. F. U. M.; 13 Arbetarnes Gymnastikförening; 14 och 15 privat; 16 Chalmerska institutet.

Dessa abonnement gälla tiden kl. 8—11 e.m.  Kl. 6—8 e. m. är banan däremot fortfa­rande tillgänglig efter förut skedd anmodan.” (Ur: Göteborgs Aftonsblad 1 februari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vinterbild från slottsskogen med ett antal pojkar och flickor samlats för kälk- och skidåkning, 1910-tal.