”I fullt sken rusade i går en häst förspänd ett snölass fram Nils Ericsonsgatan, hvarvid Körsvennen ramlade ned från lasset. Hästen fortsatte det vilda loppet Gullbergs Strandgatan till Kilsgatan där han fasttogs. Någon skada åstadkoms märkvärdigt nog ej. Skjutsen tillhörde renhållningsbolaget.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 februari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Nils Ericsonsgatan åt norr, vestra sidan, från midten af Statens jernvägars gods- och magasin.Kruthuset i norr bakom planket. 1888.