”Antalet obduktioner som under förlidet år verkställts i likhuset Hultmans holme uppgår till icke mindre än omkring ett hundratal.

Af dessa är dock icke mer än cirka femton procent sådana, hviika anses hafva begått sjelfmord. De deste obduktioner hafva varit efter sådana som fått en ha­stig död.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 februari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hultmans holme och Pripps bryggeri.