”Fältmarsch företogs i går af 3:e batteriets manskap och underbefälsskolan vid Andra Göta artilleriregemente under befäl af kapten N. C. Ohlson. Färden gick till närheten af Frölunda kyrka, där stridsposition intogs. Väglaget var på sina ställen på grand af djup snö rätt tungt och hästarne voro vid återkomsten kl. 2 e. m. ganska ansträngda.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 februari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Kanonbatteri m/1900, 7 cm. Wendes artilleriregemente.