”Dyrare smörgåsar. I lördags hade innehafvarne af nykterhetskaféerna i Haga samlats till möte å Kinnmarks kafé, 14 Husargatan. för att diskutera frågan om att höja priset å smörgåsar samt å s. k. “patent. Efter en stunds diskussion beslöts att man från och med den 15 dennes skulle höja priset med endast (!) 2 öre.

Äfven ventilerades frågan om att ingå till Poliskammaren med anhållan att musiken finge som förut spela till kl. 11 på qvällen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 februari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs Stadsmuseum, Carlotta: Husargatan, vy norrut från dess mynning i Skanstorget 1907.