”Telefoner i stadens folkskolehus är en praktisk anordning, som folkskoleslyrelsen låtit komma till utförande. Så ha telefoner uppsatts i skol­husen i Landala, Qvarnberget, Redbergslid, Annedal, vid Koopmans gata och i Victoriaskolhuset. Hädanefter blifver det sålunda lätt för föräldrar, målsmän och arbetsgifvare, skolexpeditioner och andra af den stora allmänheten som vilja med­dela sig med skolornas öfverlärare.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 februari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bordstelefon med vev. ”Taxbenen” består av U-magneter mellan vilken en spole är belägen. Med veven skapas en induktionsström för signal till växelstationen. Luren har ljudtratt och kolkornsmikrofon. Synlig ringklocka. Benen är svarta med dekor i guldfärg.

Telefonmodellen var väldigt populär vilket avspeglar sig i dess många smeknamn som anspelar på dess speciella utformning: ”Eiffeltornet”, ”the Skeleton type”, ”Symaskinen”, Skeletofonen” och ”Taxen”. ”Taxen” var främst ett namn som brukades i Sverige.

Telefonens innovativa design och dess integrering av mikrofon och hörlur i en enhet gör den till en pionermodell för bordstelefoner.

1892- ca 1900