”Vetenskapsakademien har tilldelat anslag för resor inom riket for naturhistorisk forsk­ning bl. a. åt:

studeranden Gunnar Andersson för att vid Kosteröarne och Kristinebergs zoologiska station i Bohuslän studera nämnda landskaps ostracoder; kandidaten Ivar Arwidsson för att vid sistnämnda ställen idka studier öfver vissa grupper af polychæta maskar; docenten A. Uhlin for att vid Kristinebergs zoologiska sta­tion studera krustacéernas och amphipodernas utveckling; filosofie kandidaten O. Rosenberg för fysiologiska undersökningar öfver halofyter vid Sveriges vestkust; och do­centen H. D. S. Wallengren för att vid Kri­stinebergs zoologiska station fortsätta sina un­dersökningar öfver de siliata iniusorierna m.m. samt studera Gullmarens sipunculider.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 mars 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Familjen Didriksson framför köpmanshuset utanför Fiskebäckskil.

Författarinnan Emelie Flygare-Carlén vistades mycket under sin uppväxttid och även senare i detta hus. Hon föddes i Strömstad 1807 under namnet Smith. Salteriidkaren och köpmannen Johan Didriksson (1809-1886) på Kristineberg, godsägare Bildt på Morlanda och handelsman Rutger Smith var goda affärsvänner

Kungliga Vetenskapsakademien köpte byggnaden 1877 som blev mäss och laboratorium på nybildade Kristinebergs Zoologiska Hafstation, tillkommen på initiativ av Sven Lovén, grundaren av den marina zoologin i Sverige.

Stationen har bytt namn flera gånger sedan dess; Kristinebergs marinbiologiska station / Kristinebergs Marina Forskningsstation

Sedan 2008 drivs stationen av Göteborgs universitet och heter Sven Lovén centrum för marina vetenskaper.