”Ångaren “Falken“ afgår enligt annons i morgon, söndag, kl. 10 f. m. till Brännö, anlöpande öfriga stationer på Södra skärgårdslinien, och återvänder från Brännö kl. 1,30 e. m. Här erbjudes således, ovanligt tidigt för resten, det första tillfället i år att se sig om efter sommarbostad i Södra skärgår­den.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 mars 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Vykort från Donsö 1896.