”I Göteborgs ridhus kommer att före påsk ega rum en uppvisning med en del klubbar, däribland herr- och damklub­bens kadriljridning.

För närvarande pågår en kurs för lär­jungar vid de högre läroverken härstädes.

I ridkursen för beväringsmän deltager ett tjugutal unge blifvande fosterlandsförsvarare.

Körskolan har äfven under de nye innehafvarne löjtnant Croneborg och stallmästare Fischerström, en son till hofstallmästaren F., fått en hel del elever.

Löjtnant Croneborg har i dagarne blifvit beordrad till Lifregementets husarers rekrytskola i Sköfde.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 mars 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Ridhuset omkring 1910.