”Nansen blef vid en diner i Belfast den 11 d:s, då han var markis Dufferins gäst, tillfrågad om den möjliga framgången af Andrés försök att framtränga till nordpolen. Nansen svarade, att han kände detta projekt endast från redogörelser i den vetenskapliga pressen, men han hade studerat luftströmmarna, och hans erfarenheter ingåfvo icke mycken förhoppning om framgången af en dylig expedition. Han ville närmare studera frågan vid sin ankomst till Paris, men tills han blifvit bättre underrättad trodda han icke på den tillämnade uppstigningens utförbarhet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 mars 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: En kartbild över norra polarområdet. S A Andrée har landat med ballong på Nordpolen intill en inuit som skruvar jordaxel. F Nansen på väg med sitt fartyg Fram. I Norge/Sverige står människor och viftar och pekar mot norr.